Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej jedną ze spraw z tym związanych jest określenie adresu wykonywania działalności. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert wynajmu pokoi biurowych na godziny. Jest to dobra opcja dla osób młodych oraz otwierających pierwszą działalność. Takie biura często są w pełni wyposażone oraz oferują m.in. obsługę IT co znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy. Pozwalają również na dość szybką zmianę miejsca wykonywania działalności związaną przykładowo z przeprowadzką do innego miasta. Podejmując taką decyzję często zastanawiamy się jaki adres prowadzenia działalności podać we wniosku składanym do CEIDG.

Obecnie przy rejestracji firmy jesteśmy zobowiązani podać adres zamieszkania, głównego miejsca wykonywania działalności oraz adresy dodatkowych miejsc, o ile takie istnieją, a także adres do doręczeń. Musimy również posiadać dokument prawny określający tytuł do danej nieruchomości. Jednakże przy wniosku CEIDG-1 nie ma obowiązku ich dołączania. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia założenie działalności.

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do podanych adresów, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów określających tytuł prawny do nieruchomości w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania. Gdy termin ten nie zostanie zachowany, ustawodawca może nawet wykreślić działalność.

Opracowała: Joanna Rejmak

Źródła:
http://www.gofin.pl/firma/17,2,305,156694,adres-firmy-w-biurze-wynajmowanym-na-godziny.html
http://www.rp.pl/Komercyjne/307229918-Wynajem-biura-na-godziny.html#ap-1