Według Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Przekazywane są co miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego do kolejnym miesiącu bądź na żądanie organu państwowego. Celem ich wprowadzenia w 2016 roku było „skrócenie czasu wykonywania czynności, zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie kosztów” związanych z przekazywaniem przez podatników informacji do organów podatkowych.

Przekazanie JPK jest obowiązkiem podatkowym, co oznacza że nieprzekazanie ich jest karalne. Może zostać uznane za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Kwalifikacja czynu zależy od okoliczności sprawy. Przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 120 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności), natomiast za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji. Karą grzywny obciążany jest kierownik jednostki, natomiast odpowiedzialność karną skarbową ponosi osoba zajmująca się sprawami finansowymi podatnika (np. pracownik, któremu zlecone zostało zadanie sporządzenia i złożenia dokumentu.

Wielu podatników nie jest przygotowanych do przesyłania ewidencji VAT w formie JPK. Istnieje możliwość odroczenia terminu ich przekazania. Wniosek o odroczenie należy złożyć przed upływem terminu. Dopuszczalne jest to w przypadkach uzasadnionych ważnymi pobudkami. Decyzja jest rozpatrywana indywidualnie, zależy od przedstawionych organowi podatkowemu argumentów.

Opracowała: Joanna Rejmak

Źródła:
www.mf.gov.pl
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl
www.winienczyma.bn.org.pl