Księgowość dla średnich firm

W myśl Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej średnia firma to taka, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniała średniorocznie mniej niż 250 pracowników, a jej obrót netto nie przekroczył sumy równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jej bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. Obowiązkiem dla wszystkich firm, również średnich, jest prowadzenie księgowości. Jest to czynność wymagająca dobrej znajomości różnych przepisów, dlatego dobrym pomysłem jest outsourcing księgowości i współpraca ze sprawdzonym biurem rachunkowym. Kompleksową pomoc z zakresu prowadzenia księgowości dla średnich firm oferuje Biuro Rachunkowe Marty Janelt z Gdańska.

Księgowość uproszczona czy pełna?

Księgowość uproszczona to zbiór zasad gromadzenia danych finansowych, pozwalających wyliczyć zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa. Istnieją trzy formy takiego rozliczenia: karta podatkowa, ryczał ewidencjonowany i KPiR. Tzw. mała księgowość to opcja dla średnich firm, których dochód za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość  w walucie polskiej 2 000 000 euro. Pełna księgowość, choć bardziej skomplikowana, również ma swoje zalety – jest narzędziem służącym do stworzenia pełnego obrazu finansów firmy. Niezależnie od formy rozliczenia, jaką przyjęła firma, swoją pomoc oferuje Biuro Rachunkowe Marty Janelt (Gdańsk-Wrzecz).

Outsourcing księgowości – korzyści

Outsourcing księgowości dla średnich firm wiąże się z dużymi oszczędnościami. Powierzając prowadzenie rozliczeń Biuru Rachunkowemu Marty Janelt z Gdańska, można zredukować koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego księgowego czy zakupem odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. To również gwarancja, że księgowość będzie prowadzona rzetelnie i prawidłowo. Zapraszamy do współpracy wszystkie średnie firmy z Gdańska i całego Trójmiasta.

503 816 533

Biuro Rachunkowe Marta Janelt
ul. Konrada Leczkowa 24/8,
80-432 Gdańsk

kontakt@biuromj.pl