Jednoosobowa działalność gospodarcza jest do pewnego etapu opłacalną formą prowadzenia działalności. Kiedy jednak działalność rozwija się dynamicznie, a zatem zwiększają się obroty i skala prowadzonych interesów, dalsze prowadzenie firmy w takiej formie może stanowić duże ryzyko. Jako jednoosobowa działalność odpowiadamy przecież całym swoim majątkiem za jej zobowiązania.

Zmiana formy prawnej działalności w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej może polegać na  przekształceniu jej w spółkę cywilną, spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Istnieje kilka sposobów aby tego dokonać:

Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki cywilnej lub osobowej
Jest to najkorzystniejszy sposób z podatkowego punktu widzenia. Likwidując jednoosobową działalność, a później zakładając nową spółkę trzeba sporządzić spis z natury i zapłacić od niego VAT(na podstawie art. 14 ustawy o VAT). Można tego uniknąć zakładając spółkę osobową jeszcze przed likwidacją działalności a następnie wnosząc aportem swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 551 k.c). Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego jest zwolnione od VAT. Zatem jeśli poprzez aport do spółki przechodzi majątek, przy którego nabyciu przedsiębiorca korzystał z odliczenia VAT, należy dokonać korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego.
Jedynym podatkiem jaki przedsiębiorca będzie musiał w takim przypadku zapłacić to podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych).

Dane identyfikacyjne jak NIP i nazwa nie przechodzą na nową spółkę. W trakcie oczekiwania na nowy NIP należy okresowo wstrzymać sprzedaż. Aby móc wykorzystywać używane wcześniej kasy rejestrujące należy odczytać , z udziałem pracownika urzędu skarbowego, zawartość pamięci kasy, a następnie dokonać jej wymiany.

Przy amortyzacji środków trwałych, przeniesionych do spółki, należy uwzględnić ich dotychczasową amortyzację.

Likwidacja działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki
Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się, ze wcześniej wspomnianym, spisem z natury oraz opłaceniem związanego z nim podatku VAT. W tym przypadku przedsiębiorca musi opodatkować dochód uzyskany za odpłatne zbycie majątku firmy. Przedsiębiorca przystępuje do zakładania spółki dopiero po zakończeniu działalności i wyrejestrowaniu się z odpowiednich urzędów i instytucji.

Sprzedaż działalności na rzecz istniejącej już spółki
Do spółki, która posiada osobowość prawną, przenosi się składniki majątku działalności (m.in. nazwa firmy, urządzenia, materiały, towary, prawa własności oraz prawa rzeczowe). Po sprzedaniu majątku następuje wyrejestrowanie działalności, a przedsiębiorca może wstąpić do spółki jako wspólnik. Jeśli osoba, która sprzedała firmę, zdecyduje się na wejście do spółki, która ją odkupiła, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedsiębiorstwa może wnieść do spółki jako wkład własny.

Rozwiązanie to będzie zwolnione z podatku VAT, jednak wystąpi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od sprzedanych spółce elementów majątku.

Opracowała: Ewa Małkowska

Źródła:
www.biznes-firma.pl
poradnikprzedsiebiorcy.pl